Michał Sukiennik

Absolwent AWF Katowice na kierunku Wychowanie Fizyczne z Edukacją Obronną. Instruktor rekreacji ruchowej o specjalnościach: samoobrona, windsurfing, snowboard, odnowa biologiczna. Sztukami walki z pasji zajmuje się ponad 18 lat. Od 13 roku życia trenuje Karate Kyokushin, później uczył się Capoeiry u Estagiarios n2: Mano Olho (Michał Powałka) oraz Mano Talao (Krzysztof Powałka). Przed osiągnięciem stopnia instruktorskiego pobierał nauki u Contra Mestre Sem Memoria Adama Faby – prekursora sztuki capoeira w Polsce i posiadacza najwyższego wśród Polaków stopnia w tej sztuce walki. Uczestnik wielu warsztatów i seminariów capoeira w Polsce i Europie – w tym kilkukrotnie jako jeden z prowadzących warsztaty. Nauczaniem dzieci zajmuje się od 6 lat, posiada stopień Estagiario n1. w grupie UNICAR Capoeira.
Capoeira jest przede wszystkim sztuką walki, lecz jest również doskonałą formą aktywności dla dzieci i młodzieży, dorosłych jak i osób w podeszłym wieku. Dziecko stawiając pierwsze kroki w świecie Capoeira uczy się odnajdywania i przełamywania granic możliwości swojego ciała. Rozwija poczucie rytmu, wytrzymałość i ponadprzeciętną sprawność ogólną. Na treningach dzieci poznają podstawy języka portugalskiego oraz uczą się gry na tradycyjnych instrumentach. To kolejna rzecz, która wyróżnia capoeire od innych sztuk walki. W dzieciach uczęszczających na zajęcia wzrasta pewność siebie, zdolności interpersonalne, samodyscyplina, umiejętność współpracy, poczucie empatii i poczucie przynależności do grupy.