Nasze solistki w Jastrzebiu-Zdrój.

Zuzanna Bielecka 1 msc solo modern do 7 lat
Emila Kortas 5 msc solo modern do 11 lat
Hanna Haberka 6 msc solo do 9 lat